با توجه به اینکه دندانهای شیری موقتی هستند و نهایتا خواهند افتاد، آیا نیازی به حفظ آن ها هست یا خیر؟

بسیاری از والدین بر این باورند که دندان‌های شیری چون موقتی هستند نیازی به ترمیم یا درمان ریشه ندارند. بر خلاف این تصور نادرست، دندان‌های شیری نقش بسیار مهمی در جویدن، زیبایی و کسب مهارت تکلم دارند. همچنین این دندان‌ها به عنوان یک فضا نگهدار طبیعی برای دندان‌های دائمی زیرین خود عمل می‌کنند و نقش مهمی در هدایت رویش دندان‌های دائمی زیرین دارند. بنابراین حفظ و نگهداری آنها تا زمان طبیعی افتادن بسیار مهم می‌باشد.