آیا قطره آهن باعث پوسیدگی دندان‌های کودک می‌شود؟

قطره آهن سبب تغییر رنگ دندان‌ها می‌شود و نه پوسیدگی آن‌ها. این قطره دارای رنگدانه است و این رنگدانه‌ها بر روی نواحی دندانی قرار گرفته و به مرور سبب تغییر رنگ دندان‌ها می‌شود.
برای کمتر کردن میزان این تغییر رنگ سعی شود قطره آهن با قطره چکان در انتهای دهان چکانده شود و حتما پس از مصرف، کودک دهان خود را با آب بشوید و با استفاده از یک دستمال مرطوب سطح دندان‌ها تمیز گردد.
در حقیقت عوامل اصلی پوسیدگی دندان در کودکان نوپا استفاده از قطره آهن نیست بلکه مصرف شیر در هنگام خواب، عدم رعایت بهداشت دهان و تغذیه نامناسب است.

آیا قطره آهن باعث پوسیدگی دندان کودک می شود