آیا این امکان وجود دارد که دندان دائمی بدون افتادن دندان شیری رویش یابد؟

تعداد دندان‌های شیری 20 عدد می‌باشد در حالیکه تعداد دندان‌های دائمی 32 عدد است. پس تنها بیست عدد از دندان‌های دائمی پس از افتادن دندان‌های شیری رویش می‌یابند و مابقی دندان‌های دائمی در انتهای فک بالا و فک پایین و در پشت آخرین دندان شیری رویش پیدا می‌کنند و جایگزین هیچ دندانی نمی‌شوند.

معمولا در حدود 6 سالگی دندان‌های مولر (آسیاب) اول در پشت آخرین دندان شیری رویش می‌یابند. دندان‌های مولر دوم و سوم نیز در سنین بالاتر در انتهای فک مستقیما رویش پیدا می‌کنند (جایگزین هیچ دندان شیری نمی‌شوند).

بسیاری از والدین دندان مولر اول دائمی را با دندان شیری اشتباه می‌گیرند و بر این باور هستند که چون دندانی افتاده نشده است پس این دندان شیری می‌باشد و نهایتا خواهد افتاد. در نتیجه پوسیدگی این دندان را جدی نمی‌گیرند در صورتیکه این دندان دائمی است و هرگز نخواهد افتاد.

دندان های شیری و دائمی